Naše jazykové kurzy

 

V našej jazykovej škole prebieha výuka: angličtiny, nemčiny, ruštiny, taliančiny, arabčiny,  španielčiny

 francúzštiny a slovenčiny pre cudzincov. V prípade požiadavky sme schopný realizovať výuku

aj iných jazykov.

 
Organizujeme jazykové kurzy pre:

· deti a tínejdžerov

· dospelých 

· firmy 

 

 Výučba prebieha v 30 hodinových moduloch (modul trvá 45 min.) Jedna vyučovacia hodina trvá 1,5

  hod. ( t.j. 2 moduly) vo forme INTENZÍV (týždenne 2 x 1 hodina) alebo ŠTANDARD ( týždenne 1 x 1

  hodina).

 

Vyučujeme úrovne:

 

·  začiatočník

·  mierne pokročilý

·  pokročilý

·  kurzy šité na mieru  ( odborné, konverzačné jazykové kurzy, atď., ....) podľa požiadavky študenta

 

Prečo by ste sa mali  rozhodnúť  práve pre našu jazykovú školu ?

 

· výuka prebieha v klimativovaných  učebniach  vybavené modernou interaktívnou technikou,

  ktorá umožňuje  prepojenie  najmodernejšej interaktívnej výuky s klasickou formou vyučovania 

· každý študent  má k dispozícii vlastný notebook s interaktívnym výukovým softvérom a s

  online pripojením na internet

· študijný materiál je v cene kurzu

· u nás zaplatíte len za skutočne odučené hodiny, v prípade choroby, alebo nepredpokladaným

  pracovným povinnostiam odučíme zameškané hodiny vo vopred dohodnutom náhradnom termíne

   bez ďaľšieho poplatku

· naše kurzy sú komunikačno – centralistické, orientujeme sa na rozvoj komunikačnej schopnosti

  a preto zabezpečujeme výučbu aj zahraničnými lektormi. 

· naši študenti majú k dispozícii  bezplatne kompletný výukový materiál, rozsiahlu knižnicu

  s odbornou literatúrou a interaktívny softvér

· naša škola úzko spolupracuje s poprednými vydavateľstvami OXFORD UNIVERSITY PRESS  

  MACMILLAN PUBLISHERS  a LONGMAN  vo vzdelávaní učiteľov angličtiny základných a stredných

  škôl, tým  naši lektori  získávaju poznatky  o najmodernejších a najefektívnejších  vyučovacích

  procesoch 

·  v našej jayzkovej škole sa snažíme pre našich klientov vytvoriť rodinnú atmosféru, individuálny   prístup

    plne prispôsobený k požiadavkám našich študentov.